Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
FORMULÁŘ
.
BÝT RODIČEM?
Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím biologickým a adoptivním; čím dál tím víc dětí vyrůstá mimo partnerský vztah a jen etické důvody (u zdravých žen) zabraňují tomu, aby ženy měly děti aniž se dotkly muže; i přes širokou nabídku antikoncepčních metod jsou stále desítky tisíc interrupcí ročně. Normou se stávají dříve výjimky; přibývá lidí:
  • jejichž touha po dítěti se nenaplňuje a kteří jsou na cestě za ním připraveni vydat se ze svých časových, finančních i psychických rezerv
  • kteří se rozhodli pro život bez dítěte
  • kteří přijmou "cizí" dítě

I v rodině s dětmi jsou zřetelné velké změny: počet dětí klesá, ženská a mužská role mění svůj obsah a tváří v tvář poznatkům psychologie, neurologie, embryologie či pedagogiky je stále těžší sám před sebou obstát jako rodič.
.

Co víme o rodičovství 21. století?
Činnost organizací, které Vás tímto způsobem právě oslovují, je právě s tématem rodičovství spojena. Znalost odpovědí na předložené otázky je pro naši práci klíčová. Proto Vás prosíme o pomoc. Pomozte nám široké a bohaté téma rodičovství popsat Vaší osobní zkušeností všedního dne, podělte se s námi o své názory, prožitky, starosti i radosti. Čím různější odpovědi budeme mít, tím lépe tématu porozumíme a tím lépe budeme moci svou práci dělat.

Dotazník na další straně je rozdělen do několika tématických částí. V první Vás žádáme o základní faktografické údaje, ostatní se týkají různých aspektů rodičovství. Některé Vás zaujmou víc, některé méně, některé možná vůbec a jiné budete postrádat, záleží to na Vašem věku, zkušenostech a životní situaci.

Téma rodičovství je téma páru, proto velice přivítáme, když se k odpovědím na naše otázky rozhodnou oba partneři. Prosíme, odpovědi spolu předem nekonzultujte. Každý člověk situaci vidí a prožívá jinak a nám jde o zachycení různosti. Shodné odpovědi učebnicového typu nám pro naši práci mnoho nepřinesou. Abychom poznali, které odpovědi jsou "párové", domluvte si spolu nějakou značku (obrázek, heslo) a tou své dotazníky označte.

Odpovědi napište na listy papíru, vložte do obálky a pošlete na jednu z níže uvedených adres. Obálku označte heslem "Dotazník". Odpovědět je možné i v elektronické formě na e-mailovou adresu: materskanadeje@volny.cz. Zaručujeme anonymitu.

Vaše odpovědi zpracujeme v rámci výzkumného projektu GAČR č. 406/07/0274 a výsledky pak budou podkladem pro naši práci, práci dalších organizací spojených s tématem rodičovství a především je chceme zpřístupnit - v knižní podobě - každému, kdo o rodičovství přemýšlí.

Děkujeme Vám
PhDr. Ing. Hana Konečná, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Katedra klinických oborů, B. Němcové 54, 387 87 České Budějovice, Nadace Mateřská naděje Praha, www.materska-nadeje.cz, tel.: 235 364 682, e-mail: materskanadeje@volny.cz

Mgr. Vít Janků, Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.cz

PhDr.Věduna Bubleová, Středisko náhradní rodinné péče, Jelení 91, 118 00 Praha, www.rodina.cz/snrp, tel.: 233 356 701, e-mail: snrp@volny.cz

MUDr. Eva Domorázková, CSc., Nadace Mateřská naděje, Ke Džbánu 17/385, 160 00 Praha, www.materska-nadeje.cz, tel.: 235 364 682, e-mail: info@materska-nadeje.cz
.
Zde si můžete stahnout dotazník ve formátu PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zde můžete dotazník přímo vyplnit a odešlete jej na emailovou adresu: materskanadeje@volny.cz
1. ZÁKLADNÍ FAKTOGRAFICKÉ ÚDAJE
Značka či heslo (u těch partnerů, kteří se rozhodnout vyplnit dotazník oba):
Jsem
žena
muž
Věk
Dosažené vzdělání
Základní
Středoškolské
Vysokoškolské
Bydliště
Vesnice
Malé město
Velké město
Můj partnerský stav
Svobodná/ý
Vdaná/ženatý
Rozvedená/ý
Vdova/vdovec
Jiný
Můj rodičovský stav
(mám děti ve věku: ..., děti plánuji do .. let, děti nemám a nechci, dítě právě čekám, děti chci ale mít nemohu, jsem babička/dědeček, mám dítě adoptované, mám dítě handicapované, ...)

.
2. DÍTĚ ANO NEBO NE? A PROČ?
(Tuto tematickou oblast bychom také mohli nazvat "Rozhodování". Proč chcete/nechcete nebo jste chtěl/a či nechtěl/a mít první, druhé, třetí, …dítě? Jak by asi odpověděl/a Váš partner/partnerka?)
.

3. DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ ...

(Jsou lidé, kteří po dítěti touží, ale mít je zatím nebo provždy nemohou. Jaké to podle Vás je? Co dělat? Umíte si představit sebe v podobné situaci? A reakci Vašeho partnera/Vaší partnerky?)
.

4. DÍTĚ JE TU

(Tuto tematickou oblast bychom mohli s trochou nadsázky nazvat "V akci". Očekával/a jste příchod dítěte/dětí? Pokud to byla pro vás změna, pak jaká, lišilo se to u prvního, druhého či dalšího dítěte? Jaký vliv má/měl příchod prvního, druhého, …dítěte na vaše partnerské vztahy? Jak příchod dítěte prožíval/a či prožívá Váš partner/partnerka? Potřebuje matka či otec malého dítěte pomoc a pokud ano, pak jakou?)
.

5. POZNÁM ŽE JE MOJE?

(Tuto tematickou oblast bychom mohli nazvat "Biologické a nebiologické rodičovství". Když jste dítě poprvé uviděl/a: zalila Vás "vlna mateřské/otcovské lásky", jak se někdy říká? Lišilo se to u prvního, druhého a dalšího dítěte? Nebo se Váš vztah k dítěti teprve vyvíjel? Myslíte, že existuje "hlas krve", jak někdy literatura popisuje - poznal/a byste své dítě mezi několika dalšími novorozenci, kdybyste ho předtím neviděl/a? Asistovaná reprodukce umožňuje použití dárcovských spermií, vajíček či embryí- umíte si to u sebe představit? Umíte si sebe a svého partnera představit jako rodiče dítěte adoptovaného nebo v pěstounské péči?)
.

6. DÍTĚ ANO NEBO NE - BYLA VOLBA DOBRÁ?

(Tuto tematickou oblast bychom také mohli nazvat "Jak to vidím teď s odstupem". Stálo to za to, byla pro vás Vaše volba přínosem? Jakým? Byla přínosem pro Vaše partnerské vztahy? Jak by na vše odpověděl/a Váš partner/partnerka? Kdybyste se mohl/a znovu rozhodovat - chtěl/a byste znovu děti a mělo by jich být víc nebo míň než teď? Proč?)
.

7. DOBROVOLNÁ BEZDĚTNOST

(Jaký je život bez dítěte? Proč ho někdo volí?)
.

8. DOPLŇKY

(Toto místo je určeno pro Vaše připomínky a doplňky k dotazníku, pro to, co se možná do našich nabídnutých témat nevešlo. Každý Váš názor či zkušenost má pro nás velkou hodnotu.)
 

 

.
Žádáte-li od nadace "Mateřská naděje" odbornou pomoc (vyjma adresy fyziotherapeutky), pošlete nám e-mail,
kde můžete uvést např. o jakou pomoc žádáte, či jakou pomoc od nadace očekáváte.
 
info@mateřská naděje.cz
 

 

 

TOPlist