Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.comAKCE spolupořádané nadací.
.
Na organizaci se podílí
Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1, 602 00 Brno
tel., fax: 05/ 422 17 464
e-mail: rodiny@iol.cz
www.rodiny.iol.cz

 
Komplexní mezioborový přístup k léčbě neplodnosti

Seminář je zaměřen na rozvíjení mezioborové spolupráce mezi zástupci různých medicínských i nemedicínských oborů v oblasti léčby poruch plodnosti, tedy nejen gynekologů, ale také psychoterapeutů, sociálních pracovníků, sociologů a dalších odborníků, kteří se touto problematikou zabývají ve svých praxích.

Seminář se koná 17. 6. 2009 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
a je pro účastníky zdarma. Záštitu semináři poskytl primátor hlavního města Prahy Mudr. Pavel Bém a podporuje ho rovněž Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti.

Všechny informace a možnost on-line přihlášení se najdete v přiloženém letáku.Koalice pro zdraví zve zástupce pacientských organizací na konferenci pořádanou v Senátu
dne 3.3.2009.


Program: Postavení a činnost pacientských organizací v USA. Financování a granty pro pacientské organizace. Vztah mezi pacientskými organizacemi a dodavateli zdrav.pomůcek. Je možná spolupráce pacientských organizací s pojišťovnami? Spolupráce odborných společností s pacientskými organizacemi. Pohled zdravotních výborů Senátu a Parlamentu na pacientské organizace. Co potřebují pacientské organizace?

TOPlist