Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
ČINNOST NADACE
MUDr. Eva Domorázkova, CSc.
zakladatelka nadace Mateřská naděje

 

Účelem a hlavní náplní činnosti nadace je zejména
1. organizace pomoci a podpory neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením.
2. koordinační činnost spočívající v koordinaci jednotlivých pracovišť a odborníků podílejících se na vyšetřování a terapii postižených párů s cílem garantovat komplexnost postupů.
3. osvětová činnost spočívající ve zprostředkování informací o možnostech diagnostiky a léčby postižených párů pro laickou i odbornou veřejnost.

TOPlist