Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
LITERATURA
Na cestě za dítětem
Některé z knih souvisejících
s problematikou neplodnosti

Kliknutím na obrázek knihy: "Na cestě za dítětem"
se dovíte více.

 


Hledáte-li další informace, nabízíme jako vodítko následující více či méně odborně zaměřené knihy.

Bubleová, V., Benešová, L.: Hledáme nové rodiče. Praha, Středisko náhradní rodinné péče 2001.
Coolsaet, B.: Štětec lásky. Život a dílo penisu. Praha, Ikar 2000.
Čepický, P.: Psychosomatická onemocnění v gynekologii. Praha, Avicenum 1986.
Čepický, P.: Psychosomatika. Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 8, č.3, 1999.
Fenclová, J.: Když dítě nepřichází. Praha, vydalo Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Studijní texty praxe víry, sešit č. 16, 1999.
Ferin, M., Jewelewicz, R., Warren, M.: Menstruační cyklus. Praha, Grada 1997.
Hamer, D., Copeland, P.: Geny a osobnost. Praha, Portál 2003.
Haškovcová, H.: Práva pacientů. Havířov, Nakladatelství Aleny Krtilové 1996.
Heřt, J., a kol.: Alternativní medicína. Možnosti a rizika. Praha, Avicenum 1995.
Honzák, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha, Galén 1997.
Jan Pavel II.: Úvahy nad encyklikou "Humanae vitae" papeže Pavla VI. Olomouc, nakladatelství Cesta 1991.
Kolektiv autorů: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha, Grada 1996.
Konečná, H.: Na cestě za dítětem. Dvě malá křídla. Praha, Academia 2003.
Kosatík, P.: Devět žen z Hradu. Praha, Mladá fronta 1999.
Kratochvíl, S.: Manželská terapie. Hradec Králové, Nakladatelství Mach 1992.
Kratochvíl, S.: Sexuální problémy a potíže. Praha, Avicenum 1991.
Kubíček, V.: Mužská infertilita a erektilní dysfunkce. Praha, Galén 1996.
Langmeier, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství, Avicenum, Praha 1974
Mardešić, T.: Neplodnost. Praha, Nakladatelství Makropulos 1996.
Marhounová, J., Stýblová, M.: Osvojené dítě, Mona, 1982
Matějček, Z.: Co řekneme osvojenému dítěti, Práce, Praha 1982
Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Portál, Praha 1994
Matějček, Z., a kol.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál 1999.
Možný, I.: Sociologie rodiny. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 1999.
Mrázek, M.: Umělé oplodnění I. Triton Praha 2003.
Náhradní rodinná péče. Časopis. Vydává Středisko náhradní rodinné péče, Praha.
Nešpor, K.: Uvolněně a s přehledem, relaxace a meditace pro moderního člověka. Praha, Grada 1998.
Plzák, M.: Gordické uzly rovnoprávného párového dorozumívání. Praha, Mladá fronta 1986.
Plzák, M., Frýbová, Z.: Do nepohody připraven. Praha, Naše vojsko 1981.
Plzák, M.: První pomoc při nehodách manželských. Praha, Mladá fronta 1969.
Roztočil, A., a kol.: Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii. Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 1998.
Řežábek, K.: Léčba neplodnosti. Praha, Grada 2002.
Schmidt, M.-L.: Jako stromy bez kořenů, 1995
Schooler, J. E.: Adopcia, vzťah založený na sľube. Bratislava, vydal Návrat domov 1999.
Šmarda, J.: Člověk v proudu dědičnosti. Praha, Grada
Škapík, M., a kol.: Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha, Grada Publishing 1994.
Ulčová-Gallová, Z.: Diagnóza - neplodnost. Útok protilátek. Praha, Nakladatelství Petrklíč 1999.
Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha, Psychoanalytické nakladatelství - J. Kocourek 1999.


TOPlist