Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
Jaká je osvěta nadace?
Zprostředkováváme informace
o možnostech diagnostiky
a léčby postižených párů
pro laickou i odbornou veřejnost

 
Nedávno jsem slyšela stížnost, že nedobrovolně bezdětné partnerské páry nemají svoji pacientskou organizaci a při tom už je dávno neplodnost uznaná jako nemoc. O M Y L! Nadace ,,Mateřská naděje" je pacientskou organizací, je součásti Koalice pro zdraví, která sdružuje pacientské organizace podle diagnózy nemoci. Kontakt: Koalice pro zdraví, 5.května 65, 140 21 Praha 4, tel. 261 174 079, www.koaliceprozdravi.cz
Dr.Domorázková

Svého cíle nadace dosahuje pořádáním přednášek, tiskovými konferencemi, přípravou propagačních materiálů, vzdělávacích programů pro rozhlas nebo televizní vystoupení a přípravou článků do odborných časopisů a do časopisů určených především ženám. Těžiště své činnosti spatřuje nadace v oslovení neplodných partnerských dvojic a opakovaným potrácením postižených žen i na oslovení odborné veřejnosti, zejména odborných a rodinných lékařů.
Případným zájemcům nabízí nadace informace a pomoc také formou dopisování nebo osobních rozhovorů.

TOPlist