Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
Jak nadace pomáhá?
Organizujeme pomoc a podporu
neplodným manželským i nemanželským párům
a ženám postiženým opakovaným potrácením.

 


Neplodnost, tedy situace, kdy se partnerskému páru nepodaří dosáhnout těhotenství po dvou letech pravidelného nechráněného pohlavního styku, je ve vyspělých zemích závažným zdravotnickým a společenským problémem. Vedle přímé psychologické traumatizace postižených dvojic je nepřímo ohrožována kvalita budoucí generace. Neplodnost se podílí i na znepokojivé skutečnosti, že současná porodnost v českých zemích je nejnižší za posledních 200 let.
Asi 15% partnerských párů vyhledává v hospodářsky vyspělých zemích pomoc lékaře, poněvadž žena neotěhotněla. Ve studii SZO u 10000 neplodných párů byla příčina nalezena ve 33% u mužů, ve 25% u žen, zhruba ve 20% byli postiženi oba partneři. Ve zbývajících 22% případů (idiopatických) nebyla příčina objasněna. Ještě více neobjasněných případů (kolem 50%) se vyskytuje ve skupině opakovaně potrácejících žen. A právě v těchto neobjasněných případech podává nadace svou pomocnou ruku.

TOPlist