Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
PORADNA
Rubrika, kde najdete odpovědi na dotazy
našich čtenářů i klientů.

 Co je Koalice pro zdraví?
Koncem roku 2005 se stala naše nadace členem Koalice pro zdraví. Koalice je obecně prospěšná společnost, která vznikla v červnu r.2004 a funguje jako asociace pacientských organizací pro různé diagnózy onemocnění nebo postižení. Koalice pořádá semináře, konference, Dny otevřených dveří, kde se setkávají zástupci pacientských organizací se zástupci poskytovatelů zdravotní péče nebo Ministerstva zdravotnictví, aby prodiskutovali aktuální problémy organizací.
Jak jsou časté interrupce?
Vývoj potratovosti v České republice byl ovlivňován vývojem počtu obyvatelstva, legislativními úpravami a rozšiřováním antikoncepčních metod. Jako regulátor umělého přerušení těhotenství (UPT) fungovaly interrupční komise, které posuzovaly oprávněnost jednotlivých žádostí. Celkový počet UPT nikdy v ČR nepřesáhl počet porodů, ale v porovnání s evropským průměrem byl vysoký. Prudký nárůst nastal v polovině osmdesátých let, kdy byla povolena mininterrupce a byla prováděna zdarma. K poklesu počtu UPT došlo po r.1990 díky dostupnosti antikoncepce a osvěty. Tento trend nadále pokračuje. V ČR bylo UPT vyňato ze seznamu lékařských zákroků hrazených ze zdrav.pojištění a žadatelky si je musí zaplatit, s výjimkou případů, kdy jde o nutný lékařský zákrok v zájmu zdraví matky.
Proč je mně doporučeno odstranění vejcovodů, když je mám zprůchodněné?
Zprůchodnění vejcovodů bývá úspěšné pro otěhotnění jen asi v 10 % případů a to jen tehdy, není-li jejich výstelka záněty zničena. Také po těchto zákrocích dochází častěji k mimoděložnímu těhotenství. Poškozené vejcovody mohou negativně ovlivňovat průběh mimotělního oplození (IVF).
Co to jsou kmenové buňky?
Embryonální zárodek sestává ze zárodečných buněk. Tyto se během embryonálního vývoje aktivují ve specielní buňky mozku, svalů, kostí, následně pak se z nich vyvinou různé tkáně a orgány. V průběhu vývoje zůstane malý podíl těchto kmenových buněk v různých tkáních. Pupečníková krev je jejich bohatým zdrojem, dají se z krve oddělit a jejich uchováním vytvoříme předpoklady pro možné pozdější použití při léčbě určitých nemocí: zhoubného onemocnění kostní dřeně, poruch krvetvorby a výměny látkové, pro možnost nahrazení a regenerace poškozených nervů, svalů, slinivky břišní atd. V budoucnosti mohou sloužit i k léčbě nemocí, např.Alzheimerovy nebo Parkinsonovy a roztroušené mozkomíšní sklerózy.
Nedávno jsem slyšela stížnost, že nedobrovolně bezdětné partnerské páry nemají svoji pacientskou organizaci a při tom už je dávno neplodnost uznaná jako nemoc.
O M Y L! Nadace ,,Mateřská naděje" je pacientskou organizací, je součásti Koalice pro zdraví, která sdružuje pacientské organizace podle diagnózy nemoci. Kontakt: Koalice pro zdraví, 5.května 65, 140 21 Praha 4, tel. 261 174 079, www.koaliceprozdravi.cz
Dr. Domorázková
Co může podpořit schopnost otěhotnět?
1. dbát na dostatek tekutin - 2,5 až 3 litry denně, zvlášť v horku a při cvičení, pít ovocné šťávy nebo bylinkové čaje, dobrou nebo minerální vodu bez bublinek.
2. Vyhýbat se přejídání a nadváze. Dosáhnot své ideální váhy 6 až 9 měsíců před tím, než začne snaha o otěhotnění.
3.Vyhýbat se rychlým cvikům a prudkým skokům, aerobik není vhodný.Cvičit strečing. Vyhýbat se hrubému a hrbolatému terénu na horském kole, dát přednost rekreační jízdě na obyčejném kole po rovince. Běhat jen v dobré obuvi a na měkkém podkladě.
4. Snažit se nepadat, vyhýbat se namáhavé fyzické práci. Veškeré zahradnické vykonávat pouze v kleče, nepřetěžovat spodní část břicha.
5.Dávat si pozor na kostrč, pozor na úrazy, cvičit metodou Mojžíšové.
6. Neusínat na břiše, nesedat na tvrdém podkladě v pololeže, sedět tak, aby záda byla se stehny v pravém úhlu.
7. Vyhýbat se horké lázni po souloži, spermie nemusí zůstat čilé a živé.
8. Přestat kouřit. Alkohol a drogy mají také negativní vliv na plodnost
9. Měřit si bazální teplotu a tak určit přibližně dobu ovulace a tím plodné dny.
10. Při milování nepospíchat, mazlit se, povídat si, ale nevstávat. Milovat se i vícekrát za hodinu. Počet spermií sice s počtem ejakulací ubývá, ale u mužů s menším počtem spermií, může právě druhá ejakulace obsahovat více spermií než první.
Jaká vyšetření jsou nutná před vyslovením diagnózy idiopatická (nevysvětlitelná) neplodnost?
Před určením této diagnózy jsou doporučena následující vyšetření:
U muže: osobní i rodinná anamnéza s důrazem na genetickou zátěž, poruchy plodnosti v blízkém příbuzenstvu, choroby urogenitálního traktu, možné vystavení škodlivinám, dlouhodobé používání léků. Fyzikální vyšetření pohlavního ústrojí. Vyšetření ejakulátu:fyzikálně-chemické vlastnosti, spermiogram, morfologie spermií, cytologické vyšetření. Stanovení hladiny mužských hormonů, v případě potřeby mikrobiologické vyšetření ejakulátu.
U ženy: osobní a rodinná anamnéza s důrazem na genetickou zátěž, poruchy plodnosti v blízkém příbuzenstvu, choroby urogenitálního traktu, průběh menstruačních cyklů, dosavadní těhotenství, možné vystavení škodlivinám,dlouhodobé používání léků. Podrobné gynekologické vyšetření vaječníků, vejcovodů, dělohy, celé malé pánve, poševní cytologie, ev.biopsie děložní sliznice a laparoskopie. Stanovení hladiny hormonů štítné žlázy, pohlavních a hypofýzových, cytogenetické vyšetření, mikrobiologické vyšetření (MOP, bakterie čípku děložního, chlamydie, toxoplazmata, mykoplazmata) a u opakovaně potrácejících žen i titry protilátek proti entroopozoonózám.
Proč imunologické příčiny způsobí neplodnost?
Ženské i mužské pohlavní buňky jsou pro svého nositele poněkud "cizí" tkání, vždyť vznikaji v tělě až v dospívání, za určitých okolností mohou vůči sobě vyvolat odmítavou imunologickou reakci. Ta potom způsobí mužovu nebo ženinu neplodnost. Zárodek vyvíjející se v matčině děloze je pro matku podle imunologických pravidel cizorodým štěpem, vždyť nese polovinu tkáňovývh znaků získaných od otce. K ochraně plodu proti útoku matčiny imunity slouží nesmírně důmyslná soustava řídící imunitní děje uvnitř dělohy. Pokud vše funguje správně, matka porodí zdravé dítě. Jenže ani příroda se nevyvaruje chyb a složitá soustava může někdy selhat. Matčina imunita zaútočí a zabrání vznikajícímu zárodku uhnízdit se v děloze anebo rostoucí plod potratem vypudí.
Jak se mohou určit plodné dny?
Plodné dny, t.j. období ovulace, uvolňování vajíčka se může zjistit měřením bazálních teplot. V den ovulace se totiž tělesná teplota zvýší o několik desetin stupně a toto zvýšení trvá až do začátku další menstruace. Měření se provádí ráno při probuzení před vstaním z postele zasunutím teploměru do pochvy nebo do konečníku na dobu 5 minut. Tato metoda je ovšem orientační a někdy nepřesná. Dále je možné určit dobu ovulace podle typu hlenu z děložního hrdla: hustý hlen nepropustný pro spermie je v období těsně po menstruaci a po ovulaci, řídký hlen je v období těsně před menstruaci a velmi kluzký, řídký a hojný , velmi vhodný pro pohyb spermií je v období ovulace.
Mohou se kapesním mikroskopem určit plodné dny?
Principem kapesního mikroskopu je krystalizace slin. Sliny krátce před ovulací a v době ovulace vytvářejí útvary podobné kapraďovitým rostlinám a mimo plodné dny se objevují jen beztvaré obrazce. V znik těchto útvarů se vysvětluje jednak hormonálními účinky a jednak vyšším obsahem soli-chloridu sodného.
Jaký význam má cvičení podle Mojžíšové?
Veřejnost si jméno Ludmily Mojžíšové spojuje hlavně s rehabilitační metodou léčení funkční ženské neplodnosti. Metoda je účinná tam, kde je žena zdravá, ale některé její orgány jsou trvale v jakémsi trvalém sevření. Zdánlivě nelogické spojení mezi místem primární funkční poruchy pohybového aparátu a reflexními změnami např. v oblasti orgánů uložených v malé pánvi ženy lze vysvětlit vegetativními vztahy, poruchami inervace či cévního zásobení a celkovou změnou statických i dynamických poměrů. Uvedené změny pak po mobilizaci a následném cíleném léčebném cvičení rychle mizí. Cviky jsou zaměřeny na posílení svalů břišních a hýžďových a na uvolnění dna pánevního. Svalové dno pánevní a jeho poměry mají podle praktických zkušeností a výsledků dominantní postavení především u funkční ženské neplodnosti. Nadace má opakovaně aktualizovaný adresář fyziotherapeutek cvičících metodou Mojžíšové a na vyžádání pošleme adesu nejblíže bydlišti žadatelky.
Co má vliv na plodnost?
Na plodnost má vliv věk ženy - žena ve věku 36 let a výše má významný samovolný pokles vytváření a uvolňování vajíček, jejich kvalita se snižuje a přibývá poruch. Při léčbě neplodnosti se snižují postupujícím věkem vyhlídky na úspěšnou léčbu. Dále má vliv na plodnost: sexuální aktivita, vlivy zevního prostředí, stav centrální nervové soustavy, stav im unity, pracovní přetížení, stres, kouření, konzumace alkoholu, drog, nesoulad partnerů a extrémní a rychlé výkyvy tělesné váhy.
Je neplodnost nemoc?
Ano, neplodnost je nemoc a je svým způsobem odstranitelná. Některá příčina je řešitelná snazším zásahem, jiná zase vyžaduje souhrn léčebných zásahů jednotlivých odborných týmů.
Proč nadace doporučuje vyšetření v Imunobiologické laboratoři Ústavu pro péči o matku a dítě?
Pokud se nezjistí vyšetřením na oddělení gynekologickém (u ženy) a na andrologickém (u muže) příčina neplodnosti, hovoří se o tzv. idiopatické nebo-li nevysvětlitelné neplodnosti. V řadě těchto případů může být plodnost porušena špatnou imunitou a je proto na místě provést řadu imunologických vyšetření. Hlavním pracovištěm, které toto vyšetření provádí nejmodernějšími metodami a v souladu s vývojem nových metod ve světě je právě Imunobiologická laboratoř ÚPMD v Praze-Podolí.
Kdo by měl především podstoupit imunologické vyšetření?
Imunologické vyšetření je doporučováno u všech imunologicky podmíněných a nejasných příčin neplodnosti a opakovaného potrácení a tam, kde dosavadní léčba po dobu 1 roku maxim.2 let nebyla úspěšná a také při selhání metody mimotělního oplodnění (IVF).
Kdo hradí vyšetření v Imunobiologické laboratoři?
Vyšetření je hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami a je ambulantní. Po skončení vyšetření (některé testy je třeba opakovat) a po zhodnocení výsledků dostane pacientka zprávu pro gynekologa s návrhem dalšího postupu nebo léčby.
Co je asistovaná reprodukce?
Tento termín obsahuje výkony: inseminace = v pravení spermií do dutiny děložní, dále pak mimotělní oplození a léčebný přenos embrya (IVF ) = odebrané vajíčko z hormonálně připravených vaječníků je oplozeno v laboratorních podmínkách, po krátkodobém pěstování vajíčka v umělém prostředí oplodněno spermií a jako časné embryo je přeneseno do dělohy matky.
Co je reprodukční imunologie?
Je to lékařský obor, začal se rozvíjet během posledních 20 let, snaží se
postihnout vztahy imunitní soustavy ke zralým pohlavním buňkám (spermiím a vajíčkům) a ke tkáním plodu. Tento obor představuje naději pro neplodné páry.
Pomáhá nadace také potrácejícím ženám?
Ano, pomáhá. Určitý počet žen nemůže dovést své těhotenství ke zdárnému konci. Plod ztrácejí obvykle ve 2. nebo 3.trimestru těhotenství.. U těchto žen, pokud dojde k potratu třikrát a vícekrát za sebou, je nutné provést podrobné imunologické vyšetření. Ukazuje se totiž, že v těchto případech bývá často skrytá porucha imunity a u přibližně jedné třetiny z nich je přítomen určitý druh autoprotilátek či autoimunitních buněk. U těchto žen může být narušeno řízení vnitřních imunitních dějů, imunitní systém může napadat i vlastní tkáně a vést k rozvoji autoimunitního onemocnění. Autoprotilátky mohou vyvolávat trombotizační proces v žilách a tepnách, vedoucí k uzávěru cév např. v placentě, tím k narušení výživy plodu a k potratu.
Co je to vlastně neplodnost?
O neplodnosti hovoříme tehdy, nepodaří-li se ženě po 1-2 letech pravidelného nechráněného pohlavního styku otěhotnět.
Jaké mohou být příčiny neplodnosti?
Příčiny neplodnosti mohou být anatomické (nedostatený vývoj reprodukčních orgánů), zánětlivé, in fekční, hormonální, genetické. Tyto příčiny bývají zjištěny běžným vyšetřením na gynekologickém pracovišti. Jestliže tímto vyšetřením není příčina neplodnosti odhalena, je nutné podstoupit na odděleních reprodukční imunologie další specifická vyšetření, která mohou odhalit imunologické příčiny neplodnosti.
Jaký je postup u žen, které požádaly nadaci o pomoc?
Jak žena, tak i muž z partnerského páru musí být všestranně odborně vyšetřeni.Nezjistí-li se tímto vyšetřením příčina neplodnosti, obrátí se žena na kancelář Nadace
(telefon 212 238 004, adresa Ke džbánu 17, 161 00 Praha 6-Dolní Liboc). V hovoru nebo dopise uvede žadatelka věk svůj i svého partnera, dobu, po kterou se snaží otěhotnět, prodělaná vyšetření a léčbu. Kancelář domluví termín laboratorního vyšetření obou partnerů. Po vyšetření a zhodnocení výsledků dostane gynekolog nebo pacientka zprávu s navrženým dalším postupem nebo léčbou.

TOPlist