Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.

SLOVNÍK

 
Adopce viz. osvojení
Anamnéza předchorobí. Součást vyšetřování, při níž se lékař dotazuje pacienta na onemocnění v jeho rodině, na jeho dosavadní onemocnění a jejich léčbu, operace, úrazy, alergii, u žen na porody, potraty, menstruaci, na pracovní a sociální poměry. Pohovor s lékařem, potřebný pro stanovení správné diagnózy.
Androgeny mužské pohlavní hormony, nejvýznamnější je testosteron.
Andrologie lékařská disciplína zabývající se strukturou, funkcí a chorobami mužského pohlavního systému.
Anovulace porucha, při které nedochází k dozrávání a uvolnění vajíčka ve vaječníku.
Asistovaná reprodukce podobor medicíny, zabývající se překonáváním překážek početí. Otěhotnění pomáhá tím, že laboratorně upraví vajíčka, spermie či embrya. Nejčastější typy jsou IUI a IVF.
Astenospermie porucha plodnosti muže. Spermie se pohybují pomalu.
Azoospermie porucha plodnosti muže. V ejakulátu nejsou žádné spermie.
Balneoterapie ouhrn různorodých léčebných postupů používaných v lázeňském místě pod lékařským vedením obvykle po dobu několika týdnů. Laicky se balneoterapii říká "jet do lázní.
Bazální teplota teplota lidského těla naměřená po nejméně šesti hodinách tělesného klidu, měří se většinou ráno po probuzení
Biopsie odebrání části vzorku živého lidského orgánu či tkáně pro účely mikroskopického (histologického) vyšetření
Deprivované dítě u dětí vyrůstajících v kolektivním zařízení jde většinou o psychjické, citové neuspkojení potřeby lásky a jistoty, případně opoždění v dalších oblastech vývoje.
Dětský domov ústavní prostředí pro náhradní výchvu dětí, které z různých důvodů nemohou být vychovávány v rodině. Obvykle od 3 let věku.
Ejakulát (sperma, semeno) tekutina vytékající z penisu muže při orgasmu. Měl by obsahovat spermie.
Embryo (zárodek) je název pro oplodněné vajíčko od chvíle, kdy se rozdělilo na dvě buňky.
Embryotransfer přenos zárodku (embrya) do dělohy
Endokrinní (hormonální) systém systém žláz s vnitřní sekrecí, které produkují hormony.
Endokrinologie věda zabývající se stavbou a funkcí žláz s vnitřní sekrecí, včetně vyšetřování a léčby jejich onemocnění a poruch.
Endometrióza onemocnění, při němž se části endomentria (vnitřní výstelky dělohy) nacházejí v jiných částech organismu, nejčastěji v malé pánvi
Endometrium vnitřní výstelka dělohy
Estrogeny ženské pohlavní hormony, tvořené především ve vaječnících. Hladina kolísá v souvislosti s menstruačním cyklem
Extrauterinní mimoděložní
Fertilita plodnost, schopnost zplodit potomka
Fertilizace (oplodnění, početí) spojení spermie a vajíčka.
Folikul váček na vaječníku, vyplněný tekutinou. Obsahuje vajíčko, které v něm zraje.
FSH folikulostimulační hormon. Stimuluje růst tzv. folikulu, v němž se vajíčko až do fáze ovulace vyvíjí a dozrává.
Fyzioterapie způsob léčby fyzikálními metodami.
Genetika věda o dědičnosti
Gestageny skupina ženských pohlavních hormonů (např. progesteron); vznikají ve vaječnících a po oplodnění i v placentě; jejich funkcí je mimo jiné příprava a udržení těhotenství
GnRH gonadotropní uvolňovací hormon; řídí vyplavování FSH a LH hormonů
Gonadotropiny FSH a LH, hormony produkované hypofýzou, řídí činnost pohlavních žláz.
Gravidita těhotenství.
Gravitest test zjišťující (obvykle z moči), zda je žena těhotná. Běžně k dostání v lékárnách.
Gynekologie lékařská disciplína zabývající se strukturou, funkcí a chorobami ženského pohlavního systému.
Handicapované dítě dítě, které je tělesně nebo duševně znevýhodněno vůči vrstevníkům.
hCG (humánní choriový gonadotropin) hormon produkovaný placentou v těhotenství; stimuluje vaječníky k produkci hormonů (estrogenu a progesteronu) nezbytných pro udržení těhotenství; je vylučován močí, kde je jeho zvýšená hladina při těhotenském testu důkazem těhotenství
Hormon chemická látka; vzniká v endokrinních žlázách a prostřednictvím krevního oběhu se dostává k buňkám, které na ni reagují
Hormonální terapie medikamentózní terapie lékem obsahujícím hormon.
Hysterosalpingografie rentgenologická vyšetřovací metoda užívaná k zobrazení dělohy a vejcovodů
Hysteroskopie vyšetřovací metoda, umožňuje přímé pozorování děložní dutiny, zjišťuje tedy průchodnost genitálních cest ženy a podmínky pro uhnízdění a vývoj embrya.
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) vsunutí jedné spermie do vajíčka pomocí jehly a speciálního mikroskopu. Technika někdy užívaná při IVF.
Idiopatický nevysvětlitelný
Implantace zanoření oplozeného vajíčka do sliznice dělohy
Impotence nemožnost erekce, tedy vztyčení penisu muže při pohlavním vzrušení.
Imunologie lékařská disciplína zabývající se imunitním systémem, jeho funkcí a chorobami.
Indikace důvod či soubor okolností vyžadující určitý léčebný nebo diagnostický postup
Infertilita neplodnost; neschopnost zplodit potomka
IUI (Intrauterninní inseminace) zavedení spermií do dělohy speciálním nástrojem místo běžného pohlavního styku s cílem dosažení oplodnění a těhotenství
IVF (In vitro fertilizace) etoda asistované reprodukce, oplodnění ve zkumavce, laicky nazývaná též, "umělé oplodnění. Odbere se vajíčko (vajíčka), laboratorně se kultivuje se spermiemi a po oplodnění a dělení se přenese do dělohy ženy.
Kojenecký ústav ústavní prostředí pro náhradní výchvu dětí, které z různých důvodů nemohou být vychovávány v rodině. Obvykle do 3 let věku.
Kryoembryotransfer přenos rozmraženého zárodku do dělohy
Kryokonzervace zmražení buněk na nízké teploty, při nichž ustanou všechny životní pochody. Spermie a embrya lze uchovávat velmi dlouho, téměř neomezeně.
Laparoskopie vyšetření dutiny břišní zrakem pomocí endoskopického nástroje (laparoskopu)
LH luteinizační hormon; je nezbytný pro dozrávání vajíčka a jeho uvolnění
Masturbace (onanie) způsob, jak muž dosáhne výronu sperma bez pohlavního styku.
Medikamentózní léčba léčba podáváním léků.
Menstruace (měsíčky, perioda, měsíční krvácení z rodidel, menstruační cyklus) pravidelně se opakující odlučování endometria (děložní výstelky) provázené krvácením, k němuž dochází u netěhotných žen; je známkou toho, že žena je v období fertility (plodnosti).
MESA mikrochirurgický odběr spermií z nadvarlete za účelem oplodnění vajíčka u muže, který nemá žádné spermie v ejakulátu
Mikromanipulace zákrok na vajíčku nebo embryu (např. ICSI).
Mimoděložní (extrauterinní) těhotenství těhotenství, které se uchytilo a roste mimo dělohu, nejčastěji ve vejcovodu.
Monitorování cyklu hormonální a ultrazvukové sledování vývoje folikulů ve vaječnících
Myom nezhoubný nádor dělohy
Náhradní rodinná péče (NRP) orma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení a pěstounská péče.
Nidace uchycení embrya do sliznice dělohy
Oddělení péče o rodinu a děti (OPRD) oddělení zřizovaná při místních obvodních, městských a okresních úřadech. Zabývají se sociálně-právní ochranou dětí.
Oligospermie porucha plodnosti muže. Spermií je málo.
Oocyt vajíčko
Oplodnění (koncepce, početí) vniknutí spermie do vajíčka.
Osvojení (adopce) forma náhradní rodinné péče. Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho rodiči. Osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Jsou dva typy osvojení, prosté a nezrušitelné.
Ovarium viz. vaječník
Ovulace uvolnění zralého vajíčka z folikulu ve vaječníku; je regulováno hormonálně a dochází k němu přibližně uprostřed menstruačního cyklu; pokud nedochází k ovulaci, nelze otěhotnět
Ovulační test určuje, kdy dochází ke zvýšení vylučování luteinizačního hormonu, tedy kdy dojde k ovulaci. K dostání v lékárnách.
Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. Není vyloučen styk původních rodičů s dítětem.
Postkoitální test test následující po pohlavním styku (koitu). Odebere se hlen hrdla děložního, zjišťuje se jeho průchodnost pro spermie.
Preadopční péče (předadopční, předpěstounská) je zákonem zajištěná nezbytná doba nejméně tří měsíců před rozhodnutím soudu, určená k adaptaci dítěte a žadatelů na novou situaci.
Prodloužená kultivace prodloužení času kultivace embryí až na 4-5 dní pomocí speciálních půd, s cílem odlišení kvalitních embryí
Progesteron ženský pohlavní vaječníkový hormon; podílí se na přípravě a udržení těhotenství
Punkce napíchnutí. Například krok při IVF, zralý foliukul se napíchne a odsaje se z něj zralé vajíčko.
Rehabilitace v širším smyslu obnova výkonnosti a soběstačnosti pacienta, v užším smyslu obnova jeho pohybových schopností (například fyzioterapií).
Reprodukce rozmnožování
Sociální pracovník odborník pro pomoc lidem v životní situaci, v níž jedinec cítí potřebu pomoci, nebo pro pomoc v životní situaci, v níž stát jeho intervenci vyžaduje.
Sonografie (procedura známá spíš pod názvem ultrazvukové vyšetření) zobrazení vnitřních orgánů pomocí ultrazvuku na obrazovce.
Spermie mužská pohlavní buňka
Spermiogram rozbor ejakulátu (semene) ke zjištění všech jeho složek
Sterilita neschopnost páru dospět k otěhotnění
Stimulace hormonální působení na vaječníky s cílem získání většího počtu folikulů (vajíček) před umělým oplodněním
TESE mikrochirurgický odběr spermií u muže, který nemá žádné spermie v ejakulátu
Testosteron mužský pohlavní hormon (androgen). Je vytvářen ve varlatech a v malém množství i v nadledvinách.
Transfer embrya viz. embryotransfer
Urologie lékařská disciplina zabývající se se strukturou, funkcí a chorobami močového systému a mužských pohlavních orgánů.
Vaječník (ovarium) oválná žláza velikosti švestky, umístěná po obou stranách dělohy; obsahuje množství dutinek (folikulů), kde zrají vajíčka; produkuje ženské pohlavní hormony estrogeny a progesteron
Vajíčko (oocyt) ženská rozmnožovací buňka
Varikokéla porucha plodnosti muže. Rozšíření a prodloužení žilní pleteně chámovodu; porucha bývá neškodná, může se však projevovat bolestí v šourku či sníženým počtem spermií; léčba je chirurgická
Varlata součást mužských pohlavních orgánů, produkují spermie a mužský pohlavní hormon testosteron.
Vejcovod trubicovitý orgán spojující vaječník s dělohou, v níž se setkávají vajíčka se spermiemi, aby mohlo dojít k fertilizaci.

TOPlist